Služby

 

Svetelné štúdio:

Ponúkame vám vypracovanie komplexného návrhu vhodného osvetlenia do vášho domu, bytu alebo budovy!

Elektro - energo montáže:

 • meranie a regulácia
 • projektovanie elektrických zariadení
 • zabezpečovacie systémy
 • kamerové systémy
 • výroba rozvádzačov
 • demolačné a zemné práce
 • práca s plošinou
 • zámočníctvo
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien

Inžinierska činnosť:

 • Zabezpečenie stavebného povolenia
 • Zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí
 • Ohlásenia drobných stavieb
 • Identifikáciu parciel
 • Styk a komunikáciu so štátnymi orgánmi a katastrom SR
 • Styk s energetickými dodávateľmi
 • Povolenia na vykonanie prác
 • Rozkopové povolenia,...

Projektovanie:

 • priemyselné stavby
 • hotely
 • rodinné domy
 • penzióny
 • verejné osvetlenia
 • technické zariadenia
 • všetky elektrické zariadenia

Revízie a odborné prehliadky:

Bez obmedzenia napätia vrátane priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.

GloboMantraLuxera