Obchodné podmienky

Nákup v internetovom obchode MEGASVIETIDLÁ môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Ďalej len VOP

 
ELSPOL-SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
IČ DPH: SK2022062680
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline vložka č. 51128/L odiel Sro, ktorá je prevádzkovateľom obchodného styku MEGASVIETIDLÁ uzátvorené prostrednictvom systému elektronického obchodu.
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar:
 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

 
 
 
 
 
  • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
  • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
  • Dátum vystavenia objednávky
  • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

 

  • Kontaktnú osobu a telefón
  •  

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:
  • bankovým prevodom
  • osobne
 
 
 
 
 

STORNO OBJEDNÁVKY

 
 
 
 

VRÁTENIE TOVARU

 
 
 
 
 
 
 
 

REKLAMÁCIE A SERVIS

 
 
 
 
 
 
 
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
 
 
Alternatívne riešenie sporov

www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

<p style="\&quot;color:" rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" roboto;="" font-size:="" 14px;="" line-height:="" normal;\"=""> 
GloboMantraLuxera